Mga Tuntunin at Kundisyon


Para sa pangkalahatang paggamit ng www.samtradefx.com

Ang mga sumusunod na tuntunin at kundisyon ay nagsisilbing isang umiiral na kasunduan sa pagitan mo at ng S.A.M. Trade. Sa pag-access sa anumang pahina sa aming Site, sumasang-ayon kang sumunod sa mga tuntunin at kundisyon na nilalaman nito. Kung hindi ka sumasang-ayon sa Mga Tuntunin, mangyaring huwag mag-access o gamitin ang aming Site. Karapatan ng Samtradefx.com na baguhin o i-update ang Mga Tuntunin, sa sarili nitong paghuhusga, nang walang abiso. Responsibilidad mong suriin nang regular ang Mga Tuntunin upang matiyak na ang iyong paggamit ng Site at mga serbisyo ay laging naaayon sa Mga Tuntunin at Kundisyon. Mangyaring basahin nang maingat ang mga tuntunin ng paggamit.

Ang anumang mga pagtukoy sa "Site", "Website", "Service", "We/Kami" at "us/Kami" sa Mga Tuntunin sa Paggamit na ito ay tumutukoy sa Samtradefx.com at mga serbisyong ibinigay. Ang pagtukoy sa "mga termino" ay nagpapahiwatig ng Mga Tuntunin ng Kundisyon na ito at tumutukoy sa "ikaw", "iyong", "iyo" ay nagpapahiwatig ng taong nag-a-access at gumagamit ng site na ito at mga serbisyo nito.

Pagmamay-ari ng website at mga copyright issue

Ang lahat ng mga nilalaman sa website na ito ay ganap na pagmamay-ari at inooperate ng S.A.M. Trade, mga tagapaglisensya nito at mga content supplier. Kasama rito, ngunit hindi limitado sa, ang logo, disenyo, teksto, graphics, pricing data,trade data, mga performance information image, mga larawan, animasyon, audio, at software, na protektado sa ilalim ng mga copyright, trademark at iba pang mga batas na nauukol sa intellectual property right. Samakatuwid, pinagbabawalan kang baguhin, paramihin o ipadala ang alinman sa mga nilalaman nang walang malinaw na nakasulat na pahintulot mula sa may-ari nito.

Sumasang-ayon ka sa bayad-pinsala ng S.A.M. Trade at mga kaugnay na partido para sa anumang pagkawala, gastos at pinsala na natamo ng iyong maling paggamit, maling pag-uugali o paglabag sa anumang mga tuntunin at kundisyon tulad ng nakasaad sa kasunduang ito.

Ipinagbabawal na Paggamit sa Website

Bilang isang user ng Site na ito, mahigpit na ipinagbabawal sa iyo ang mga sumusunod:

  1. Mag-transfer, mag-stream, o kung hindi man ay gawing available ang mga naka-copyright o naka-trademark, naka-patent o mga service marked material o software nang walang pahintulot ng may-akda o may-ari;
  2. Mag-create, mag-publish, mag-download, mag-upload, mag-distribute ng anumang iligal, offensive, damaging, mapang-harass, mapang-stalk, mapangbanta, mapang-abuso, mapang-tortute, derogatory, malaswa, explicit, vilifying, nakakawala sa privacy ng iba, hateful, o hindi kanais-nais at iba pa na may kaugnayan sa lahi o pagka-etniko;
  3. Mag-create, mag-send o mag-transfer ng mapanganib, naglalaman ng virus, corrupt na data, hindi totoo o nawawalang market information o anumang iba pang nakakapinsalang component;
  4. Lumabag sa anumang mga tuntunin at kundisyon ng S.A.M. Trade sa aming website o mga link nito;
  5. Gamitin ang Serbisyo na may kaugnayan sa mga survey, paligsahan, pyramid scheme, chain letter, junk email, spamming o anumang duplicate, bulk o hindi hiniling na mga mensahe (komersyal o kung hindi man).
  6. Gamitin ang Mga Serbisyo upang mag-advertise o mag-alok na bumili o magbenta ng anumang mga kalakal o serbisyo, o upang magpatakbo ng isang negosyo o commercial entity nang walang malinaw na nakasulat na kasunduan sa S.A.M. Trade.
  7. I-access o makagambala, sa anumang paraan, sa account o computer system ng ibang mga user ng Site nang walang pahintulot ng may-ari ng account.
  8. Pagsamantalahan ang mga menor de edad sa anumang paraan.
  9. Mangolekta ng impormasyon tungkol sa iba, kasama ang email address sa pamamagitan ng aming Site.
Legal na Edad

Kailangan mong maging 18 taong gulang o mas matanda upang magamit ang mga serbisyo sa aming site, maliban kung ang dokumentadong pahintulot mula sa iyong magulang o tagapag-alaga ay naitala.

Mga Naibigay na Limitasyon ng Content

Pinapayagan ng samtradefx.com ang mga user sa site na ito na magbahagi at mag-post ng impormasyon, mga opinyon, payo at maging available ang kanilang portfolio at financial performance information sa iba pang mga rehistradong user ng Site. Hindi ito nangangahulugan na aprubado at iniindorso ng S.A.M. Trade ang impormasyong ibinigay ng naturang mga nakarehistrong user ng site dahil ang S.A.M. Trade ay hindi nagsasagawa ng kontrol pang-editorial sa anumang content na nilikha o nai-post ng mga user ng site na ito. Samakatuwid, dapat kang mag-ingat at gamitin ang iyong pang-unawa kapag sinusuri ang portfolio, financial performance information, mga opinyon o payo ng isa pang nakarehistrong user.

Dapat mong maunawaan na ang mga ito ay tanging mga opinyon lamang ng user at ang impormasyong ibinigay ay maaaring bias, hindi tumpak o kulang. Mahalaga ring tandaan na ang historical performance ay hindi isang garantiya ng future performance Samakatuwid, bago subukang mag-apply ng anumang payo na nai-post sa S.A.M. Trade, mangyaring kumunsulta sa isang independent financial expert para sa payo.

Para sa Pamamagi ng Impormasyon at hindi Mga Rekumendasyon

Ang Site ay dapat gamitin para sa mga layuning pang-impormasyon lamang at hindi dapat ipakahulugan bilang payo sa pananalapi o mga rekomendasyon ng anumang uri. Ang S.A.M. Trade, ang mga empleyado at ahente nito ay hindi mga investment adviser. Bago gumawa ng anumang mga desisyon sa pag-iinvest batay sa payo na ibinigay, mangyaring tiyakin na nagsagawa ka ng masusing pagsasaliksik tungkol sa kawastuhan at pagiging nasa tamang oras ng impormasyon. Ikaw lang ang may pananagutan sa pagtiyak na ang anumang investment, o estratehiya, o anumang iba pang produkto o serbisyo, ay naaangkop alinsunod sa iyong mga layunin sa investment sitwasyong pampinansyal at risk tolerance.

Ang S.A.M. Trade, ang mga empleyado at ahente nito ay hindi mananagot para sa anumang pagkalugi na maaari mong danasin mula sa mga desisyon sa investment na iyong ginawa. Mangyaring tandaan na ang anumang nakaraang performance na binanggit sa Site na ito ay hindi nagpapahiwatig ng performance sa hinaharap. Dahil walang garantiya, dapat mo lamang ipuhunan ang pera na kaya mo at handa kang mawala.

Bayad-Pinsala

Sumasang-ayon ka sa bayad-pinsala at hindi pananagutin ang S.A.M. Trade para sa anuman at lahat ng pagkalugi, pinsala, pananagutan, paghahabol, paghuhusga, pag-areglo, multa, at gastos (kasama na ang makatuwirang nauugnay na gastos, ligal na bayarin, gastos ng pagsisiyasat) ng bawat anumang kadahilanan na nakamit sa S.A.M. Trade na nagmumula sa o na may kaugnayan sa iyong paggamit ng Mga Serbisyo, paglabag mo sa mga Tuntunin na ito, o pag-infringe mo, o sinumang iba pang user ng Mga Serbisyo gamit ang iyong kompyuter o pagkakakilanlan, ng anumang intelektuwal na pag-aari o iba pang karapatan ng sinumang tao o entity. Pananagutan mo ang lahat ng mga aktibidad na nagaganap sa iyong Service account.

Paghihigpit sa Pag-access / Termination ng account

Inilalaan ng S.A.M. Trade ang karapatan, sa sarili nitong paghuhusga, na limitahan o wakasan ang iyong pag-access sa at paggamit ng Serbisyo o anumang bahagi nito sa anumang oras, nang walang abiso. Maliban kung may hiwalay na kasunduan sa pagitan mo at ng S.A.M. Trade, mayroon kaming karapatan na wakasan o suspindihin ang iyong pag-access sa Serbisyo kapag napag-alamang lumalabag ka sa mga terminong nakapaloob dito.

Mga Electronic Notice

Hangga't na-access mo at ginagamit ang Site na ito, sumasang-ayon ka at pinapayagan mong magpadala ang S.A.M. Trade ng mga abiso, mensahe, newsletter, impormasyon, update o anumang mga electrical document sa e-mail address na tinukoy sa panahon ng iyong pagparehistro para sa Serbisyo o sa pamamagitan ng pag-access sa aming website. Kung hindi ka pumapayag na makatanggap ng anumang mga paunawa sa elektronikong paraan, dapat mong ihinto ang iyong paggamit ng Serbisyo.

Mga Link ng Third Party

Maliban kung partikular na nakasaad, ang pagkakaroon ng isang third party na link ay hindi nagpapahiwatig ng aming pag-eendorso ng naka-link na site, mga sponsor nito o anumang mga inaalok na produkto o serbisyo. ay hindi mananagot para sa anumang mga imahe o pagbabago ng mga update na matatagpuan sa mga naka-link na site na ito. Ang paggamit ng anumang naka-link na site ay nasa iyong sariling paghuhusga sa peligrong maaring kaakibat nito.