Policy Statement para sa Anti-Money Laundering


Ang S.A.M. Trade ay nakatuon sa pinakamataas na pamantayan ng pagsunod sa Anti-Money laundering (AML) at hinihiling ang management at mga empleyado na sumunod sa mga pamantayang ito upang maiwasan ang paggamit ng aming mga produkto at serbisyo sa money laundering. Susuriin ng S.A.M. Trade ang mga estratehiya at mga layunin nito ukol sa Anti Money Laundering sa isang patuloy na batayan at pananatilihin ang isang mabisang Anti-Money Laundering program sa kumpanya na sumasalamin sa mga pinakamahusay na kasanayan para sa isang pandaigdigang financial brokerage. Ang pagsunod sa Anti-Money Laundering Program ng S.A.M. Trade ay responsibilidad ng lahat ng mga empleyado. Kasama sa programa ang mga kinakailangan sa pag-screen at pag-monitor ng kliyente, mga polisiya tulad ng "know your customer" (kasama ang kinakailangan upang maitaguyod ang pagkakakilanlan ng mga may-ari), mga record keeping requirement, pag-uulat ng mga kahina-hinalang sitwasyon alinsunod sa mga nauugnay na batas, at pagsasanay sa AML.

Mga Layunin

Ang mga pamantayang itinakda sa S.A.M. Trade Global Anti-Money Laundering Program ("AML Program") ay mga minimum na requirement batay sa naaangkop na mga requirement sa ligal at pang-regulasyon at nag-aaplay para sa S.A.M. Trade. Inilaan ang mga requirement na ito upang maiwasan ang maling magamit ng S.A.M. Trade, ng aming mga empleyado at kliyente sa money laundering, terrorist financing o iba pang krimen sa pananalapi. Itinatag ng AML Program ang pangkalahatang balangkas para sa paglaban sa money laundering at pag-finance ng terorismo.

Applicability

Dapat tiyakin ng S.A.M. Trade na ang mga ligal na tungkulin na nagreresulta mula sa mga regulasyon na itinakda ay natutupad ng aming mga nasasakupan na subsidiary at mga affiliate sa buong mundo. Kung saan man ang mga lokal na regulasyon ay mas mahigpit kaysa sa mga kinakailangang itinakda sa AML Program, ang mas mahigpit na pamantayan ay kailangang mailapat. Kung ang anumang naaangkop na mga batas ay salungat sa AML Program, ang S.A.M. Trade ay dapat kumunsulta sa lokal na ligal na departamento upang malutas ang di pagkakaunawaan. Kung ang mga minimum na requirement na itinakda sa AML Program ay hindi mailalapat sa isang bansa dahil ang aplikasyon ay labag sa lokal na batas o hindi maipapatupad dahil sa ibang mga kadahilanan labas sa ligal na issue, dapat siguruhin ng S.A.M. Trade na hindi ito:

 • pumasok sa isang ugnayan sa negosyo;
 • magpatuloy sa isang ugnayan sa negosyo o;
 • magsagawa ng anumang mga transaksyon. Kung mayroon nang mga ugnayan sa negosyo sa bansang iyon, titiyakin ng S.A.M. Trade na ang relasyon sa negosyo ay wawakasan anuman ang iba pang mga kontraktwal o ligal na obligasyon.

Kahulugan ng Term na Money Laundering

Ang Money Laundering ay ang pagsasama ng mga assets na nagmula sa iligal at kriminal na aktibidad (Predicate offences) sa ligal na sistema sa pananalapi at negosyo. Ang mga halimbawa ng mga offence ay ang forgery ng pera, extortionate robbery, krimen sa droga pati na rin fraud, katiwalian, organisadong krimen, o terorismo atbp. Ang mga predicate offences para sa money laundering ay tinutukoy ng lokal na batas. Sa pangkalahatan, ang proseso ng money laundering ay binubuo ng tatlong "yugto":

Placement: Ang pagsasama ng iligal na nakuha na mga pera o iba pang mahahalagang bagay sa mga institusyong pampinansyal o hindi pinansyal.

Layering: Paghihiwalay ng mga nalikom sa kriminal na aktibidad mula sa kanilang pinagmulan sa pamamagitan ng paggamit ng mga layer ng mga kumplikadong transaksyon sa pananalapi. Ang mga layer na ito ay idinisenyo upang hadlangan ang audit trail, maikaila ang pinagmulan ng mga pondo at magbigay ng hindi pagkakakilanlan.

Integration: Ang paglalagay ng na-launder na nalikom pabalik sa ekonomiya sa isang paraan na muli silang papasok sa sistemang pampinansyal bilang lehitimong pondo. Ang mga "yugto" na ito ay hindi isang pirming proseso at maaaring magkasabay o maiba ang pagkakasunud-sunod. Ang mga institusyong pampinansyal ay maaaring maabuso sa anumang punto sa proseso ng money laundering.

PAMAMAHALA AT KONTROL PARA SA MGA AML RISK

Ang S.A.M. Trade ay bumuo ng isang AML Program na nakabatay sa mga Rekomendasyon ng The Financial Action Task Force (FATF) na nagtakda ng isang komprehensibo at naaalinsunod na balangkas ng mga hakbang na ipatutupad upang labanan ang money laundering at pag-finance sa terorismo, pati na rin ang pag-finance sa paglaganap ng mga weapons of mass destruction. Kasama sa AML Program ngunit hindi limitado sa:

 1. Ang Customer Due Diligence Program na isinasama ang pagkakakilanlan at pag-verify ng kliyente, mga Know your Client principle, at pagpapatupad ng iba`t ibang mga programa na naaangkop upang makilala ang mga kasalukuyang kliyente.
 2. Sinusukat ng Customer Due Diligence ang mga pakikipag-ugnayang hindi harapan sa negosyo upang matugunan ang mga partikular na mga risk.
 3. Pagsasagawa ng pinaigting na pagkilala sa mga customer na nasuring may mataas na risk, tulad ng mga taong nahantad sa politika, at malapit na kasama sa mga taong nakalantad sa politika.
 4. Ang pagtaguyod ng mga sistema at pamamaraan na idinisenyo upang subaybayan ang mga transaksyon ng kliyente na idinisenyo upang malaman ang mga kahina-hinalang transaksyon.
 5. Tinitiyak na ang mga empleyado, miyembro ng komite ng pamamahala, at mga direktor ng S.A.M. Trade ay regular at naaangkop na sinanay sa mga batas at regulasyon ng AML/CFT, mga hakbang sa pagkilala ng kustomer, pagtuklas at pag-uulat ng mga kahina-hinalang transaksyon.
 6. Ang pagtaguyod ng matatag na mga pamamaraan sa pag-screen upang matiyak ang mataas na pamantayan kapag kumukuha ng mga empleyado, miyembro ng komite ng pamamahala, at mga direktor.
MINIMUM NA MGA REQUIREMENT

Ang mga prospective na kliyente na interesado na magtaguyod ng ugnayan sa negosyo sa S.A.M. Trade ay kailangang sumailalim sa mga sumusunod na kontrol at mga hakbang sa anti-money laundering upang matiyak na ang mga pondo o pag-aari ng mga customer ay hindi nalikom mula sa kita sa ilegal na droga, krimen o pag-finance mula sa terorismo.

Pagkilala at Pagpapatunay ng Pagkakakilanlan ng Customer: Bago pumasok sa isang ugnayan sa negosyo sa isang kliyente, kikilanin ng S.A.M. Trade ang kliyente sa pamamagitan ng pagkuha ng mandatory na impormasyon ng kliyente at pagpapatunay ng pagkakakilanlan ng kliyente gamit ang maaasahan, independiyenteng mapagkukunan ng data, mga dokumento o impormasyon.

Pagkilala at Pagpapatunay ng May-ari: Ang S.A.M. Trade ay magtanong sa pagkatao ng beneficial owner na may kaugnayan sa kliyente at kikilalanin ang mga beneficial owner at i-verify ang pagkakakilanlan ng beneficial owner gamit ang nauugnay na impormasyon o data na nakuha mula sa maaasahan, independiyenteng mga source.

Ongoing Monitoring: Ang lahat ng mga kliyente ay sasailalim sa ongoing monitoring na kinabibilangan ng pagmamasid sa galaw ng account ng kliyente at pag-aaralan ang mga transaksyong isinagawa sa buong panahon ng ugnayan sa negosyo. Ang mga transaksyon na isinagawa ng mga kliyente ay dapat na maging pareho sa profile ng client at source ng pondo.

Ipinagbawal na Mga Gawain: Hindi hahayaan ng S.A.M. Trade na magkaroon ng mga anoynmous na account, mga account na may kathang-isip na mga pangalan, mga account na may iniba sa dokumento at mga huwad na dokumento.

Pag-uulat ng Kahina-hinalang Mga Transaksyon: Ang S.A.M. Trade ay dapat magsumite ng mga ulat tungkol sa mga kahina-hinalang transaksyon (kasama ang mga tangkang transaksyon) sa mga nauugnay na lokal na awtoridad. Ipapaalam sa Group Anti-Money Laundering Department ang lahat ng kahina-hinalang transaksyon.

RECORD RETENTION

Ang lahat ng impormasyon na nauugnay sa kliyente at dokumento, mga transaksyon, mga account file, pagsusulatan sa negosyo, at mga resulta ng anumang pagsusuri na isinagawa ay mananatili sa loob ng hindi bababa ng 10 taon.

PINAGBABAWAL NA UGNAYAN SA NEGOSYO

Ang S.A.M. Trade ay tatanggi na magtaguyod ng isang relasyon sa negosyo o wawakasan ang kasalukuyang relasyon sa isang kliyente kung hindi matutukoy ng S.A.M. Trade ang totoong pagkakakilanlan ng kliyente at/o mga beneficial owner, o kung ang kliyente ay ayaw magbigay ng anumang impormasyon o dokumentong hinihiling ng S.A.M. Trade. Partikular, ang firm ay hindi

 • Tatanggapin ang mga pera na alam o pinaghihinalaang na nalikom mula kriminal na aktibidad
 • Pumasok sa/panatilihin ang mga ugnayan sa negosyo sa mga indibidwal o entity na kilala o hinihinalang terorista o isang organisasyong kriminal o miyembro ng naturan o nakalista sa mga listahan ng mga nabanggit na organisasyon
 • Pumasok sa pakikipag-ugnayan sa mga kliyente mula sa mga pinaghihigpitan o pinagbabawalan na mga bansa
 • Pumasok sa mga pakikipag-ugnayan sa mga kliyente na nagpapatakbo sa mga sensitibong/high risk/ipinagbabawal na mga industriya

Risk Analysis

Ang S.A.M. Trade ay nagpatupad ng isang nagpapatuloy na AML Risk Analysis upang masuri ang antas ng pagkakalantad sa peligro na isinasaalang-alang ang mga kustomer, produkto, serbisyo, entity at location risk at makuha ang naaangkop na mga hakbang sa seguridad mula sa pagsusuri na ito. Ang mga AML safeguard ay nagmula sa mga resulta ng AML Risk Analysis.

Mga Kontrol

Ang pagsunod sa pandaigdigang programa ng AML ay kailangang repasuhin nang regular upang matiyak na ang mga pagsisikap ng kompanya ay matagumpay. Samakatuwid ang AML Officer sa S.A.M. Trade ay obligadong magsagawa ng naaangkop na mga kontrol. Dapat tiyakin ng responsableng AML Officer, sa pamamagitan ng pagpapatupad ng sapat na mga kontrol na nauugnay sa kustomer- at negosyo, na ang lahat ng naaangkop na mga AML requirement ay sinusunod at ang mga hakbang sa seguridad ay maayos na pinapatakbo.

KYC Program

Ang S.A.M. Trade ay nagpatupad ng isang mahigpit na KYC program upang matiyak na ang lahat ng uri ng mga kustomer (natural o ligal na tao o ligal na istraktura) ay napapailalim sa sapat na pagkakakilanlan, pag-rate ng peligro at mga hakbang sa pagsubaybay. Ang program na ito ay ipinatupad sa buong mundo. Kasama sa KYC ang hindi lamang pag-alam sa mga kliyente at entity na nakikipag-ugnayan ang kumpanya, o nagbibigay ng mga serbisyo, kundi pati na rin ang Ultimate Beneficiary Owners (UBOs), Legal Representatives at Awtorisadong Mga Signatories kung naaangkop. Kasama sa programa ang mahigpit na mga identification requirement, mga pamamaraan sa pag-screen ng pangalan at ang patuloy na pagsubaybay at regular na pagsusuri ng lahat ng kasalukuyang mga ugnayan sa negosyo. Ang mga espesyal na pag-iingat ay ipinatupad para sa mga ugnayan sa negosyo sa mga politically exposed person (PEP) at mga kliyente mula sa mga bansa o industriya na itinuring na high risk.

Training Program

Ang S.A.M. Trade ay nagpatupad ng isang komprehensibong programa ng pagsasanay sa AML upang matiyak na ang lahat ng mga kawani, sa partikular ang mga indibidwal na responsable para sa pagproseso ng transaksyon at/o pagsisimula at/o pagtaguyod ng mga ugnayan sa negosyo, ay sumailalim sa pagsasanay sa kamalayan sa AML. Ang pagsasanay sa S.A.M. Trade ay pinasadya sa negosyo upang matiyak na ang mga kawani ay may kamalayan ng iba't ibang mga posibleng pattern at pamamaraan ng money laundering na maaaring mangyari sa kanilang pang-araw-araw na trabaho. Saklaw din ng pagsasanay ang mga pangkalahatang tungkulin na nagmumula sa naaangkop na panlabas (ligal at regulatory), panloob na mga requirement at ang nagresultang mga indibidwal na tungkulin na dapat sundin sa pang-araw-araw na pagsasagawa ng trabaho pati na rin ang mga pag-uuri upang makilala ang money laundering o mga kriminal na aktibidad na may kinalaman sa pananalapi.

Reliability ng Staff

Nagpapatupad ng mga proseso ang S.A.M. Trade upang matiyak na ang mga maaasahang indibidwal lamang ang makukuha para magtrabaho.

INDEPENDENT TESTING

Ang pagsunod sa mga requirement AML Program ng S.A.M. Trade ay napapailalim sa independiyenteng pagsusuri ng Internal Audit function ng S.A.M. Trade at Semi - Annual External Auditor.