Economic calendar


Ang economic calendar ay tumutukoy sa mga iskedyul ng mga petsa ng mga mahalagang paglalabas ng mga balita o mga kaganapan na maaaring makaapekto sa paggalaw ng mga indibidwal na presyo ng mga security o ng kabuuan ng market.


Siyasatin ang higit pa tungkol sa ...